Notowania

Notowania ciągle – polegają na kojarzeniu na bieżąco nadplywających zleceń kupna i sprzedży po cenie wynikającej z aktualnej relacji popytu i podaży, tak więc ceny w poszczególnych tranzakcjach danym papierem wartościowym na jedenej sesji mogą się różnić. Jeśli występuje zgodność cen, dochodzi do zawarcia tranzakcji.

W systemie kursu jednolitego (fixing) – ustalana jest jedna cena obowiązująca we wszystkich transakcjach. Zlecenia danego papieru wartościowego są pożądkowane – zlecenia kupna wedlug malejącej ceny, a zlecenia sprzedaży wedlug wzrastającej. Uporządkowane w ten sposób zlecenia są konfrontowane, a za obowiązującą cenę przyjmuje się tę, która zapewni maksymalny wolumen obrotu.