Podstawowe papiery wartościowe

  • Akcje - są to papiery wartościowe świadczące o bezwarunkowym uczestnictwie jej wlaściciela w kapitale akcyjnym spólki akcyjnej. Akcja uprawnia do udzialu, np. w zyskach spólki, w zarządzaniu spólką, w majątku spólki w przypadku jej likwidacji.
  • Obligacje - to papiery wartościowe poświadczające wierzytelność na określoną sumę wraz z zobowiązaniem do wyplaty odsetek i wykupie w określonym terminie.

Wróć