Pojęcia

  • Papiery wartościowe - są to dokumenty uosabiające określone prawa majątkowe, których realizacja jest możliwa na podstawie zwrotu lub okazania tych dokumentów.
    Podstawowe papiery wartościowe
  • Emitent - to osoba, która wypuszcza do sprzedaży papiery wartościowe.
  • Inwestor - to osoba, która lokuje swoje środki pieniężne w emitowanych papierach wartościowych.
  • Emisja - sluży ona do pozyskania lub podwyższenia kapitalu spólki emitującej papiery wartościowe.