Giełda papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowych jest specjalnym systemem handlu papierami wartościowymi, określającym zarówno wymagania w stosunku do ich emisji i emitenta, warunków i uprawnienia osób dokonujących obrotu, jak i zbiór dopuszczalnych operacji tymi papierami.

Jest ona przedsiębiorstwem dzialającym wedlug określonych regul handlowych i norm prawnych. Nie jest ona jednak stroną handlu, a jedynie organizatorem wymiany. W swej dzialalności nie nastawia się na maxymalizację zysku, co nie oznacza, że go nie osiąga.

Wróć