Indeksy

Glowne indeksy gieldowe:

  • WIG - indeks największych i średnich spólek
  • WIG20 - indeks 20 największych i najplynniejszych spólek
  • TECHWIG - indeks spolek technologicznych
  • MIDWIG - indeks spólek średniej wielkości
  • WIRR - indeks najmniejszych spólek
  • NIF - indeks obejmujący akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

Reszta indeksów giełdowych