Indeksy

Glowne indeksy gieldowe:

  • WIG – indeks największych i średnich spólek
  • WIG20 – indeks 20 największych i najplynniejszych spólek
  • TECHWIG – indeks spolek technologicznych
  • MIDWIG – indeks spólek średniej wielkości
  • WIRR – indeks najmniejszych spólek
  • NIF – indeks obejmujący akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

Reszta indeksów giełdowych