Reszta indeksów giełdowych

  • WIG-INFO – indeks spólek sektora informatycznego
  • WIG-PL – indeks największych i średnich spólek krajowych
  • WIG-BANKI – indeks spólek sektora bankowego
  • WIG-MEDIA – indeks spólek sektora medialnego
  • WIG-TELKOM – indeks spólek sektora telekomunikacyjnego
  • WIG-BUDOW – indeks spólek sektora budowlanego
  • WIG-SPOŻYW – indeks spólek sektora spożywczego

Wroć